Menu
WKU Film

WKU Film

Samen werken, samen leren

Dit filmpje is gemaakt door de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed. In het Europese Verdrag van Faro staat dat in de erfgoedsector steeds meer aandacht komt voor het inzetten van cultureel erfgoed als middel om maatschappelijke doelen te verwezenlijken. Bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die samen werken aan het onderhoud van een fort, zoals bij ons op het fort WKU.